INFORMATION

Pandemin pågår fortfarande och situationen är fortsatt osäker. UD följer läget, land för land, i nära kontakt med svenska ambassader och konsulat i världen. UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder gäller fram till 15 April 2021. med undantag för de 30-tal länder i Europa som avrådan hävts för. Om man beslutar sig för att resa under dessa omständigheter är det viktigt att vara väl förberedd, påläst och att resa med tidsmässiga och ekonomiska marginaler.

Om du ska resa ut och resa är det viktigt att du tar reda på vad som gäller hos din researrangör samt om det krävs ett Inresetillstånd.

Som resenär är det viktigt att hålla sig uppdaterad före och under sin resa.

Här är några viktiga länkar :

UD
Sweden Abroad
Folkhälsomyndigheten
Re-open EU

FRÅGOR? KONTAKTA MIG

vi hjälper dig att boka

OFFERTFÖRFRÅGAN:

    Follow Us on Instagram